Happy 4715! ~~dru~~

GUNNARDECKARE


1 In English In Italiano 3 På Svenska

1

Chinese New Year is 28 January. End of year of the monkey and start of the year of the Rooster

2

Felice Anno Nuovo Cina! anno della scimmia sarà l’anno del Gallo (28 gennaio)

3

Den 27 januari slutar det kinesiska året som är Apans år och den 28 januari börjar det nya som är Tuppens År

春节 Chun Jie

View original post